Error message

  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_HIDE already defined in require_once() (line 11 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_SOME already defined in require_once() (line 16 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_ALL already defined in require_once() (line 21 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).

Naša škola si veľmi cení pomoc, ktorú poskytli bartislavské firmy v podobe starších i novších telekomunikačných zariadení bez nároku na finančnú úhradu pre výučbu cvičení 

z predmetu telekomunikačná technika. Touto formou vyslovujeme poďakovanie nasledovným firmám:

ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

S I E M E N S  s.r.o.
Information and Communication Networks
Enterprises networks
Stromová 9, P.O.BOX 96
837 96 Bratislava 

N E C T E L s.r.o.
Communication Systems
Sabinovská 10
821 02 Bratislava 

A L C A S Y S   Slovakia, a.s.
Staré grunty 36, P.O.BOX 41
840 00 Bratislava