Error message

  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_HIDE already defined in require_once() (line 11 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_SOME already defined in require_once() (line 16 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_ALL already defined in require_once() (line 21 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
OBČIANSKE ZDRUŽENIE (OZ) ZOŠKA

pri SPŠE Zochova 9, Bratislava

        Vážení rodičia - priatelia našej školy,

        ZOŠKA - Občianske združenie, pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej je zaregistrované a zverejnené v zozname organizácií, ktorým možno zaslať 2% z odvedených daní v roku 2017.

 Ako po minulé roky i v tomto roku Vás oslovujeme pre možnosť finančne podporiť Občianske združenie ZOŠKA zamerané na modernizáciu vyučovacieho procesu kvalitnou výpočtovou technikou v odborných učebniach, rekonštrukciou učební, ako aj rôzne kultúrne aktivity našich žiakov.

Vaše rozhodnutie prideliť nám 2% z Vašich daní bude tomu nápomocné.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či 2% chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

Preto sme sa rozhodli poskytnúť Vám vzorové tlačivá na dve etapy:

1.    Ak ste  osoba živnostník, podnikateľ, firma alebo zamestnanec, ktorý predkladá ročné zúčtovanie dane sám, v daňovom priznaní je Vyhlásenie v ktorom uvediete, že suma do výšky 2% zaplatenej dane v roku 2017 sa má poukázať Vami určenej právnickej osobe v termíne do konca marca 2018. Vzor časti daňového priznania kde sa nachádza vyhlásenie s vyplnenými údajmi nášho Občianského združenia Zoška prikladáme v prílohe.

2.     Ak ste zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov, Váš zamestnávateľ Vám vystaví  Potvrdenie (klinite pre vzor) o výške odvedených daní. Toto potvrdenie spolu s Vašim vyhlásením o poskytnutí 2% z Vašich daní odovzdáme v stanovenom termíne, t.j. do konca apríla, na daňové úrady. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov si vyžiadajte od zamestnaváteľa a čisté  tlačivo Vyhlásenie, ktoré prikladáme v prílohe, môžete po podpísaní prostredníctvom našich žiakov odovzdať triednemu učiteľovi, prípadne priamo hospodárke školy p. Sabovej - kanc. č. 4 

Údaje o prijímateľovi Zoška sú vyplnené vo všetkých vzorových tlačivách.

V prípade, ak sa rozhodnete 2% podielu Vašich odvedených daní venovať nášmu Občianskemu združeniu, vyjadrujeme Vám srdečnú vďaku.

S úctou

Koordinačná rada

Občianskeho združenia

Bratislava 31.1.2018