Error message

  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_HIDE already defined in require_once() (line 11 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_SOME already defined in require_once() (line 16 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_ALL already defined in require_once() (line 21 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
Vážení rodičia, milí študenti,                                                                          prihláška (žiaci SPŠE)  
                                                                                                 prihláška (študenti VOŠ)      

chceme Vás informovať o novom spôsobe štúdia počítačových sietí a sieťových technológií na našej škole. Jedná sa o štúdium riadené cez Internet, s množstvom štuijných materiálov a praktických cvičení. Cisco Networking Academy Program (CNAP) sa úspešne učí po celom svete.

Táto forma štúdia je nadštandardná, študuje sa v anglickom jazyku s novými prvkami vo výučbe. Na našej škole sme pre štúdium vybudovali dve najlepšie technicky vybavené sieťové laboratória v hodnote 2 600 000,-Sk (22 počítačov, 17 smerovačov, 5 prepínačov, štruktúrovaná kabeláž, meracie prístroje, notebook, IP telefónia, dataprojektor). Vzhľadom na tieto skutočnosti si žiaci určitú časť štúdia hradia sami.

Štúdium predmetu sieťové technológie je rozdelené na 4 semetre, každý semester by mal trvať pol roka (dĺžka závisí od rýchlosti napredovania žiakov) a uskutočňuje sa v rámci nepovinného predmetu v 3. a 4. ročníku žiakov SPŠE a v 2. a 3. ročníku študentov VOV. V prípade veľkého záujmu budú oprednostnení žiaci s lepšími študijnými výsledkami. Každý semester sa ukončuje testom a získaním certifikátu.

Administratívny poplatok za 1 semester je:

pre žiakov SPŠE 100€

pre študentov VOŠ 100€

Navštívte stránku CISCO akadémie našej školy