Error message

  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_HIDE already defined in require_once() (line 11 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_SOME already defined in require_once() (line 16 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_ALL already defined in require_once() (line 21 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).

 

Študijný odbor:     2695 Q     p o č í t a č o v é   s y s t é m y

1. - 3. roč.  - Školský vzdelávací program DIPLOMOVANÝ ŠPECIALISTA POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMOV schválený pedag. radou dňa 28.08.2008 s platnosťou od 01.09.2008, inovovaný a schválený dňa 05.09.2017.


Neviete čo ďalej po skončení strednej školy?     Neprijali Vás na VŠ?     Boli ste neúspešní v 1. a 2. ročníku na FEI, FIIT, ST STU?

Máme pre Vás riešenie. Naša škola Vám ponúka vyššie odborné štúdium - terciárne v dennom študijnom odbore  2695 Q    počítačové  systémy.  V tomto študijnom odbore môžete získať vyššie odborné vzdelanie so stupňom ISCED 5B, absolventský diplom s právom používať titul "diplomovaný špecialista" so skratkou "DiS".Študijný odbor je akreditovaný MŠ SR. 

Z vyše 10 ročnej skúsenosti môžeme konštatovať, že o našich absolventov je veľmi veľký záujem na trhu práce, absolventi sa veľmi rýchlo adaptujú v v praxi a nachádzajú lukratívne zamestanie ako sieťoví technici, programátori...                                                                                                        V neposlednom rade cieľom našej školy je, aby absolventi boli dobre vedomostne  pripravení  do praxe a tiež na  ďalšie  štúdium  na  vysokých  školách predovšetkým technického zamerania, prípadne na zahraničných školách.