Error message

  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_HIDE already defined in require_once() (line 11 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_SOME already defined in require_once() (line 16 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_ALL already defined in require_once() (line 21 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).

 O NAŠEJ ŠKOLE


        SPŠE Zochova je škola s najdlhšou tradíciou spomedzi ostatných SPŠE v  Bratislave.  Nachádza  sa  v mestskej  časti  Staré  mesto s  výborným  dopravným  spojením:    


trolejbusy: 203, 207


autobusy:  31, 39, 83, 84, 93, 94, 80      električky:  5, 9, 1


        Prioritou školy je čo najlepšia odborná príprava žiakov tak v teoretickej, ako aj v praktickej oblasti. Predpokladom takejto prípravy je sústavná inovácia náplne odborných predmetov, prístrojového vybavenia laboratórií a dielní, ako aj spolupráca školy s elektrotechnickými podnikmi a firmami.


Technické vybavenie našej školy:
          
7  odborných učební praxe

        7  odborných  učební VYT

          6  elektrotechnických laboratórií

          2  odborné učebne všeobecnovzdel.predmetov

          3  odborná učebňa odborných predmetov

        3  odborné učebne CUJ

          1 veľká a 1 malá telocvičňa

           jedáleň a bufet