Error message

  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_HIDE already defined in require_once() (line 11 of /data/web/virtuals/55983/virtual/www/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_SOME already defined in require_once() (line 16 of /data/web/virtuals/55983/virtual/www/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_ALL already defined in require_once() (line 21 of /data/web/virtuals/55983/virtual/www/includes/errors.inc).

VÍTAME VÁS NA NAŠEJ  STRÁNKE

Najaktuálnejšie informácie: 

Prijímacie konanie do 1. ročníka

zoznam prijatých žiakov  | zoznam neprijatých žiakov

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční v dňoch:

13. mája 2016, 16. mája 2016, 17. mája 2016, 18. mája 2016, 19. mája 2016 a 20. mája 2016

v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. na sekretariáte školy.

Na zápis sa dostaví zákonný zástupca žiaka. Prinesie so sebou vyplnený Zápisný lístok na štúdium na strednej škole, vyplnenú Prihlášku na vyučovanie a vyplnenú Žiadosť o vydanie preukazu žiaka ISIC/EURO26/ alebo známky ISIC.

 

Rozvrh Maturitnej skúšky 2015/16

 

Rebríčky najlepších TOP-SOŠ


                    Školský vzdelávací program - nachádza sa na sekretariáte školy

VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM - pomaturitné štúdium

INFORMÁCIE PRE IV.ROČNÍKwww.portalvs.sk- sprievodca výberom VŠ

Banner - Vráťme knihy do škôl

            

 Povinné zverejňovanie faktúr - pozrite menu "faktúry"


 sledujte sekciu "na stiahnutie", sú tu k dispozícii rôzne užitočné, často používané materiály a postupne pribudnú ďalšie

Denne aktualizované suplovanie


Návod na použitie internetovej žiackej knižky  


Úradné hodiny počas prázdnin sú každú stredu od 10,00 hod. do 12,00 hod.

Úradné hodiny počas školského roku: 

                    pre žiakov SPŠE:        denne od 10,30 hod. do 10,50 hod.

                    pre študentov VOŠ:    denne od 11,35 hod. do 11,45 hod.

 

                                  kontakt: office@zochova.sk